E-shop reklamnepredmetysketch.sk

Rychlý kontakt

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle ,,Zásady ochrany osobních údajů'' a bol som poučený o svojich právach.
Souhlasím se zasíláním marketingových informací o produktech a službách, péči o zákazníka, kontrolu kvality a průzkumu trhu ve smyslu ,,Zásady ochrany osobních údajů''.

Poučení o právech

Poučení o právech

Poučení o právech

1. Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto údaje zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k nim. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování osobních údajů naší společností.

 

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

 

3. Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:

 1. už vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli
 2. odvoláte svůj souhlas
 3. namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů
 4. zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně
 5. osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost
 6. pokud jste dítě, případně rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údaje přes internet

 

4. Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud:

 1. nám oznámíte, že vaše osobní údaje nejsou správné, a to až do té doby než ověříme jejich správnost
 2. zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a místo toho žádáte, abychom zpracovávání vašich osobních údajů jen omezili
 3. vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy na prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv
 4. namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů, a to až do té doby, než neověříme, či naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody

 

5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo žádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické podobě (např. soubor xml nebo csv), která vám umožní lehce si přenést údaje do jiné společnosti. Taktéž nás můžete požádat abychom vaše osobní údaje přenesli do vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas.

 

6. Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat na jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 1. na plnění úlohy ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 2. z důvodu našeho oprávněného zájmu
 3. vytváření zákaznického profilu,

můžete namítat na jejich zpracování, pokud na to máte osobní důvody.

 

7. Jak můžete tyto práva vykonávat?

S vaší žádostí se na nás můžete obrátit některým z těchto způsobů:

 1. e-mailem na gdpr@sketch.sk
 2. poštou na adresu Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

 

Co o nás řekli

Zobrazit více

Kontakt

Image
Najdete nás

Sketch reklama s.r.o.
sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha

Image
Zavolejte nám

mobil: 602 112 155

Image
Napište nám

info@sketch.cz

Image
Jsme tu pro vás

Po-Pia: 8:30 - 17:00